Abstraktné výtvarné fotografie / možnosť použiť do interiérov - napr. na posuvné dvere, kuchynské zásteny, tapety, a pod. ...  / rôzne farebné variácie - možnosť zladiť s interiérom a interiérovými doplnkami podľa požiadaviek klienta. 
An abstract artistic photographs / a possibility of a use in the interiors – for example on a sliding door, kitchen partitions, wallpapers, etc. … / differently coloured variations – a possibility to harmonise it with interior and interior accessories according to client´s demands
Svetlokresby / The lightdrawings , 2017 
Vlny / Waves, 2018
Špirály a víry, spolupráca Lukáš Koncz / Spirals and swirls, cooperation Lukáš Koncz, 2018
Back to Top