Výtvarná fotografická tvorba 1999 - 2018. 
Výstavné kolekcie, fotografické cykly.
Možnosť využitia fotografií na úžitkové účely - dekorácia interiéru (obrazy, posuvné dvere, tapety, ...) technikou digitálnej fototlače na rozličné materiály ( sklo, fotoplátno, laminované dosky, fototapety, dibond, komatex,... ). 

The artistic photographic creation between 1999 – 2018.
Expositional collections, photographic cycles. 
A possibility of using pictures for utility aims – decoration of the interior (images, sliding door, wallpapers ...) with a technique of digital photoprint on the different materials (glass, photo canvas, laminated boards, photo wallpapers, dibond, komatex …)
INNER SPACES vol. 2, 2018
TRANCEDANCE VISIONS vol. 2, 2018
 MEDZIPRISTÁTIE / STOP-OVER,  2016
TRANCEDANCE VISIONS, 2016
INNER SPACES, 2014
BIOTEXT, 2003
SIMULAKRUM, 2002
VRCHSLATINSKÉ HIEROGLYFY / THE VRCHSLATINA HIEROGLYPHS, 2001
HOMMAGE Á IPS TYPOGRAPHUS, 2001
KALIGRAMY / CALLIGRAMMES, 2000
INTROSPEKCIA / INTROSPECTION, 2000
TELO A ŠPERK / THE BODY AND A JEWEL, 1999
SÚVISLOSTI / CONTEXTS, 1999
Back to Top