Úžitková umelecká tvorba autorskej trojice: 
Lukáš Koncz - texty, básne / Soňa Sadloňová - vytvarné fotografie, grafická úprava / Nikola Aronová - ilustrácie, kresba, grafika
Zákazková tvorba kalendárov, blokov, pohľadníc, prípadne iných úžitkových grafických produktov.

The utility artistic creation of the authorial trinity:
Lukáš Koncz – lyrics, poems / Soňa Sadloňová – the artistic photography , graphic design / Nikola Aronová – illustrations, drawings, graphics
A custom creation of the calendars, blocks,  postcards or other utility graphic products.

Zaježovský kalendár 2018 / básne: Lukáš Koncz / fotografie a grafická úprava: Soňa Sadloňová
Zaježovský kalendár 2018 / poems: Lukáš Koncz / photographs and graphic design: Soňa Sadloňová
Fotografie v kalendári sú kvalitne vytlačené vo formáte A4, s možnosťou dodatočného využitia. Napríklad takto:
Back to Top