Návrhy a realizácie výtvarných fotografií do interiérov. Autorské výtvarné fotografie na posuvné interiérové dvere, kuchynské zásteny, barové pulty, tapety, paravany, atď. Svetelné fotoobjekty, výtvarné fotografické diela na stenu. Monumentálna úžitková výtvarná fotografická tvorba v spolupráci s architektmi. Originálne riešenia pre konkrétne priestory podľa predstáv klienta, možnosť vizualizácií, konzultácie návrhov pred realizáciou. Klient si môže vybrať buď z hotových motívov, alebo je možnosť vytvoriť motív na mieru podľa konkrétnych predstáv klienta. Pre výber hotových motívov si pozrite:  http://sonasadlonova.sk/artfolio
A design and implementation of the artistic photographs into interiors. Includes autorship artistic photographs for the interior sliding door, kitchen partitions, bar desks, wallpapers, paravans etc. Also an lighting photoobjects and artistic photographs on the wall. A monumental usable artistic photographic creation with a cooperation with architects. The original solution for a specific spaces according to clients imagination, vizualization options, consultation of the designs before their implementation. A client can choose from already finished motives, or there is an option to create a motive directly, according to clients imagination. For finished motives search here: http://sonasadlonova.sk/artfolio
Výtvarné fotografie na posuvné šatníkové dvere / Technika realizácie: digitálna tlač s UV fóliou kašírovaná na laminované drevotrieskové dosky, alebo digitálna tlač kašírovaná na sklo zo zadnej strany / Referencie
The artistic photographs on a sliding door / The implementation technique: a digital print with the UV foil  used on the laminated particleboard boards, or a digital print used on a glass from its back side / references
Výtvarná fotografia na šatníku / rodinný dom Bratislava / spolupráca Ing. arch. Dušan Sadloň, S interiér design
The artistic  photograph on a closet / a family house  Bratislava / cooperation Ing. arch. Dušan Sadloň, S interior design
Rodinné fotokoláže na posuvných dverách v detských izbách - vytvorené z rodinných fotografií a detských kresieb klientov / možnosť tvorby na mieru pre konkrétny priestor podľa požiadaviek klienta / možnosť výberu z viacerých návrhov
A family photo collages on a sliding door in a children´s room – created from the family pictures and clients children´s drawings / a possibility of the creation fitted for a certain area according to the client´s demands / a possibility of the choice from several proposals

Výtvarné fotografie na kuchynské zásteny a barové pulty / referencie / spolupráca s architektmi: Ing.arch. Dušan Sadloň, S interiér design a Ing. arch. Eva Schoneckerová Kováčová, 3C studio
The artistic photography on a kitchen partitions and bar desks / referencies / cooperation with architects  Ing.arch. Dušan Sadloň, S interior design and Ing. arch. Eva Schoneckerová Kováčová, 3C studio
Výtvarné fotografie na skle, podsvietené fotosteny, paravany / referencie / spolupráca s architektmi: Ing. arch. Eva Schoneckerová Kováčová, 3C studio a Ing.arch. Dušan Sadloň, S interiér design
The artistic photographs on the glass, illuminated photo walls, screens /  referencies / a cooperation with architects: Ing. arch. Eva Schoneckerová Kováčová, 3C studio a Ing.arch. Dušan Sadloň, S interior design
Výtvarné riešenie výťahu / fototapeta / spolupráca Ing. arch. Ivan Jarina, architektonický ateliér VanJarina
The artistic solution of the lift / photo wallpaper/ cooperation  Ing. arch. Ivan Jarina, the architectural atelier VanJarina

Výtvarné fotografie na plátnach / byt Bratislava / spolupráca Ing.arch. Dušan Sadloň, S interiér design 
The artistic photographs on canvas / a flat in Bratislava / cooperation  Ing.arch. Dušan Sadloň, S interior design 
Realizácia fototapiet / reštaurácia LaFiamma, Bratislava / spolupráca Ing. arch. Ivan Jarina, architektonický ateliér VanJarina
The implementation of the photo wallpapers / restaurant LaFiamma, Bratislava / cooperation  Ing. arch. Ivan Jarina, the architectural atelier VanJarina
Realizácia fotografií na fototapetu a kuchynskú zástenu / byt Stein, Bratislava / spolupráca Ing. arch. Eva Schoneckerová
The implementation of the photo wallpaper and a kitchen partition / apartment Stein, Bratislava / cooperation  Ing. arch. Ing. arch. Eva Schoneckerová
Back to Top