Fotokrúžok pre deti zo zaježovskej školy v rokoch 2012 - 2016.
Ukážky z tvorby detí z fotokrúžku zo zaježovskej školy pod vedením Soni Sadloňovej.

The photogroup for children from Zaježova´s school between 2012 – 2016.
Samples from a children´s photo shoot from  Zaježova´s school under a supervision of Soňa Sadloňová.
Hry s luminografiou v interiéri rozostavaného domu / Playing with  a luminography in the interior of the house which is under construction
Hry s analógovou fotografiou a so špeciálnymi technikami v tmavej komore / Playing with  a luminography in the interior of the house which is under construction
Tvorba vianočných pohľadníc - hry s luminografiou - kresba prskavkami vo večernej krajine / The creation of the Christmas postcards – playing with a luminography – drawing with sparkles in the evening land
Hommage á Miro Švolík v podaní detí zo zaježovského fotokrúžku / Hommage á Miro Švolík by the children from zaježova´s photogroup
Objet trouvé - hľadanie objektov v zaježovskom kameňolome / Objet trouvé – searching for objects in Zaježova´s stone-pit
Back to Top