Voľná fotografická tvorba technikou luminografie - maľba svetlom pri dlhej expozícii. Luminografia v krajine aj v interiéri. Možnosť tvorby na zákazku podľa predstáv klienta a následného využitia na reklamné alebo dekoratívne účely.  
A free photographic creation with the use of  a luminography technique – a painting with the light during a long exposition. Luminography possible in the landscape but also in the interior. A possibility of creation according to  client´s order and further use in the advertisement or decorative aim.
Back to Top