Štúdiové fotografie dizajnérskych produktov, skla a iných produktov. Možnosť fotografovania v ateliéri v Bratislave, v interiéri alebo v exteriéri po celom Slovensku, po dohode aj v zahraničí.
A studio photography of the designers products, glass and other products. There´s also an availability to photo shoot in an atelier in Bratislava, as well as interior and exterior photo shoot all around Slovakia or abroad, depending on the previous agreement.
klient: Tomáš Brichta, dizajnér / client: Tomáš Brichta, designer
klient: K.F.A., Norbert Šmondrk / client: K.F.A., Norbert Šmondrk
klient: Ikea / Živica / workshop projekt DUO v Zaježovej / produkty účastníkov workshopu dizajn z odpadu pod vedením dizajnérov Juraja Výboha a Tomáša Brichtu /
client: Ikea / Živica / a workshop project DUO in Zaježová / products of the attendants of the design from rubbish  workshop under the supervision of designers Juraja Výboh and Tomáš Brichta
klient: K.F.A., Norbert Šmondrk / client: K.F.A., Norbert Šmondrk
klient: Jaga group, časopis Môj dom, produkty Rona glass, Villeroy Boch, fotospolupráca: Jana Sadloňová /
client: Jaga group, magazine Môj dom, products Rona glass, Villeroy Boch, photo cooperation: Jana Sadloňová
klient: CASIBE Crystal / client: CASIBE Crystal
Back to Top