Zaježovské fotohranie je neziskový fotoworkshop pre obyvateľov a priateľov Zaježky s vášňou pre fotografiu. Organizujeme ho občasne niekoľkokrát do roka vo Vzdelávacom centre na Polomoch v Zaježovej. Lektormi sú fotografi Soňa Sadloňová a Martin Dubovský.
Zaježová´s photoplay is a non-profit-making photo workshop for inhabitants and friends of Zaježka with a passion for photography. We organize it several times a year in the Educational centre in Polomy in Zaježová. Lecturers are the photographers Soňa Sadloňová and Martin Dubovský.
Back to Top